Wie we zijn

Inari Vzw is een non-profit organisatie die zich toelegt op de verspreiding van Japanse cultuur in de regio Gent. Ze is ontstaan uit de wens van enkele studenten met een passie voor Japanse cultuur en sport, om deze passie te verspreiden en zoveel mogelijk mensen ermee in contact te brengen. Inari Vzw erkent dat er veel sport- en cultuurverenigingen reeds bestaan met Japan als origine of inspiratie, en wilt deze zowel met elkaar als met gelijkgezinden in contact brengen, zodat het culturele leven in Gent dat draait rond Japan zich volledig kan ontplooien.

Doelstellingen

Inari Vzw heeft twee grote doelen: enerzijds wil ze Japanse cultuur promoten in en rond Gent, door Japans gerelateerde activiteiten te organiseren en toegankelijker te maken. Anderzijds willen we de drempel verlagen om in contact te komen met Japanse cultuur door een koepel te vormen voor alle verenigingen in de regio die te maken hebben met Japan, om communicatie te optimaliseren en informatie te verspreiden.

In het nastreven van deze doelstellingen beoogt Inari Vzw een zo goed mogelijk contact met de stad Gent, de verenigingen, en iedereen die interesse heeft voor alles wat Japans is. Ook contact met de Japanse bevolking in Gent achten we in dat opzicht belangrijk. Door middel van Inari Press willen we ook in blog-formaat informatie verspreiden over Japanse cultuur, geschiedenis, en actualiteit.

Onder de verschillende projecten van Inari vzw bevinden zich:

  • Culturele evenementen: kunstprojecten, traditionele dans- en muziekoptredens,
  • Initiaties en demonstraties van Japanse krijgskunsten,
  • Kennismaking met de Japanse keuken, en tonen hoe dit samengaat met traditie en ceremonie,
  • Traditionele Japanse feestelijkheden – Matsuri,
  • Organiseren van workshops en activiteiten om informatie te verspreiden.

Deze projecten hebben een focus op traditioneel Japan, maar sluiten bij gelegenheid aan bij de hedendaagse en/of populaire cultuur van Japan. Inari Vzw zal deze lijst van doelstellingen zeker uitbreiden naarmate de vereniging zelf uitbreidt!